ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Passie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Passie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO gericht op gezondheidszorg.

Voorloper in farmaceutisch maatschappelijk verantwoord ondernemen

Alliance Healthcare neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van gezondheidszorg zeer serieus. We staan elke dag in contact met miljoenen mensen door via onze bedrijfswaarden en dagelijkse activiteiten zorg te leveren en gemeenschappen te ondersteunen. Hierdoor kunnen wij een impactvol en positief effect op de wereld hebben.

Alliance Healthcare Nederland is vanaf 1 oktober 2020 aangesloten bij de Greendeal Zorg. 

 Greendeal Zorg

Gemeenschap

Ons doel is om op verantwoorde wijze actief te zijn in lokale gemeenschappen en een positief effect te hebben op de wereldwijde gezondheid via grootschalige initiatieven voor op de lange termijn. We ondernemen actie op verschillende gebieden:

 • Gezondheid en welzijn: de gezondheid en vitaliteit van onze gemeenschappen ondersteunen.
 • Kankerprogramma's: onze middelen en partnerschappen inzetten ter bestrijding van kanker.
 • De jeugd ondersteunen: jongeren helpen hun potentieel te bereiken, wat hun achtergrond ook is.

Milieu

Alliance Healthcare heeft een aanzienlijke impact op het milieu, maar door onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de farmaceutische sector kunnen we grootschalige initiatieven bevorderen om die impact te verminderen. Dit doen we om het milieu te beschermen en te behouden:

 • Energie: ons energieverbruik op een vergelijkbare basis verminderen, overeenkomstig het Greenhouse Gas Protocol (GHGP).
 • Afval: het afval dat we produceren op een vergelijkbare basis verminderen en bijdragen aan een kringloopeconomie door meer hergebruik en meer recycling.

Markt

Bij Alliance Healthcare streven we ernaar om op een eerlijke en integere manier zaken te doen. Verantwoordelijkheid naar onze klanten vormt de basis van onze aanpak. We werken met drie uitgangspunten:  

 • Transparantie en traceerbaarheid: wij maken de transparantie en traceerbaarheid mogelijk van de ingrediënten die in onze producten gebruikt worden. 
 • Ethische bevoorrading: wij ondersteunen onze leveranciers bij het beschermen van mensenrechten door ethische bevoorradingspraktijken te stimuleren in onze supply chain.
 • Externe stakeholders: Wij zetten ons in voor kwesties met de grote maatschappelijke relevantie voor de gemeenschappen die wij dienen en werken hierbij samen met belangrijke externe organisaties om.

Werkplek

Met het oog op farmaceutisch maatschappelijk verantwoord ondernemen streven wij ernaar een werkplek te creëren waarin onze werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen, zowel binnen als buiten de werkomgeving. Hiervoor hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Werknemersgezondheid en -welzijn: wij ondersteunen proactief de gezondheid en het welzijn van onze werknemers. 
 • Gelijke kansen: wij bieden gelijke kansen aan iedereen wat betreft de wervings- en selectieprocedure en het personeelsbeleid.
 • Gezondheid en veiligheid: wij ondersteunen actief de verbetering van gezondheid en veiligheid van onze collega's en klanten.

 

Meer informatie

Meer informatie

Find Alliance Healthcare in your country

Neem contact op met een van onze specialisten om meer te horen over de inzet van Alliance Healthcare voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de farmaceutische sector.

Lees onze privacyverklaring