ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Highlights

Hét symposium voor apothekersassistenten in ziekenhuizen

Het succesvolle jaarlijks terugkerende symposium Highlights ziekenhuizen heeft als doel u weer helemaal up-to-date te brengen over dynamische onderdelen in de zorg. CaalenAdvies en Alliance Healthcare organiseren ook dit jaar weer samen het symposium met het thema ‘infectieziekten'.

Highlights symposium 2020

 

 

 

 

 

 

Belangrijk bericht voor deelnemers aan het Highlights symposium

In Nederland gelden vanaf dinsdag 14 oktober 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 30 personen in heel Nederland niet zijn toegestaan.

Het symposium dat op 3 november a.s. gehouden zou worden zal om deze reden verplaatst worden naar een nog nader te bepalen datum komend voorjaar. Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld, zullen wij u hierover informeren. Vooralsnog gaan de bijeenkomsten gepland op 12 januari 2021 en 4 februari 2021 door, onder voorbehoud dat mogelijk ook deze bijeenkomsten uitgesteld dienen te worden in verband met de dan geldende coronamaatregelen. Wij zullen deelnemers hierover tijdig informeren.

Meldt uzelf hier aan!
Wij zitten in principe vol op alle drie de congresdagen. U kunt uzelf en uw collega's nog aanmelden voor de reservelijst, e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de richtlijnen m.b.t. Corona. Zodra wij meer mensen toe kunnen laten nemen wij contact met u op. U kunt uzelf en uw collega's aanmelden via deze link voor de reservelijst.

Onder leiding van dagvoorzitter Prof. Dr. Eric N. van Roon gaan we samen op pad om het ontstaan, de werking en de bestrijding van infectieziekten vanuit de farmaceutische expertise goed in kaart te brengen. We doen dit , zoals gebruikelijk vanuit verschillende invalshoeken.

Dit symposium draait om de basisvraag: waar staan we nu met de bestrijding van infectieziekten?
We doen dat in een breed perspectief. We kijken naar de manier waarop antibiotica werken. We gaan in op de uitdagingen die we momenteel het hoofd moeten bieden, zoals allergieën en resistentie. We belichten verschillende oplossingsrichtingen die we hiervoor  herkennen.
We duiken in de kennis rond vaccins en vaccinatie. Daarnaast  pakken we ook dit jaar een onderwerp bij de kop dat heel dicht bij de organisatie van de praktijk van alledag ligt namelijk ‘Parenterale antibiotica thuis'. 
Kortom het symposium "Highlights" brengt u weer helemaal up-to-date op het gebied van infectieziekten en vaccinontwikkeling. U gaat naar huis met kennis van de actualiteit en kunt meteen aan de slag met praktisch bruikbare informatie voor de werkdag van morgen.

Wanneer?
Het symposium wordt gehouden op drie verschillende data op één locatie in Utrecht:

  • 3 november 2020  (VOORLOPIG VOL)
  • 12 januari 2021       (VOORLOPIG VOL)
  • 4 februari 2021      (VOORLOPIG VOL)  

Kosten
De kosten bedragen € 305,- per persoon. 

Meteen inschrijven?
U kunt uzelf en uw collega's aanmelden via deze link voor de reservelijst.

Het congres wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

U krijgt twee weken voor aanvang van het congres een bevestiging van uw deelname in uw e-mail. 
Indien wij uw e-mail adres niet hebben ontvangen dan krijgt de contactpersoon van uw ziekenhuis de bevestigingsmail.

Accreditatie
Het Highlights Symposium is vanzelfsprekend een KABIZ geaccrediteerd symposium.

In 2019 namen meer dan 300 apothekersassistenten uit meer dan 80 ziekenhuizen deel aan het symposium. De waardering was hoog en het uitwisselen van ervaringen met collega's maakt dit symposium extra waardevol. Dit wilt u dus niet missen!

 

logo_caalen-advieslogo