ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Nieuws

Steve Collis en leden Leadership Team AmersisourceBergen bezoeken Alliance Healthcare Nederland.

Alliance Healthcare campus bezoek AmerisourceBergen

Bijna samenvallend met de dag waarop AmerisourceBergen de overname van Alliance Healthcare één jaar geleden afrondde, bezochten Steve Collis, President and Chief Excecutive Officer AmerisourceBergen en enkele leden van het AmersisourceBergen management team, op 9 juni jl onze nieuwbouw in Veghel en het bestaande hoofdkantoor in Den Bosch.

Bekijk hier het videoverslag van het bezoek aan Alliance Healthcare Campus.

Het nieuwe complex, dat bestaat uit een nieuw hoofdkantoor van Alliance Healthcare en distributiecentrum van Alloga, draagt de naan Alliance Healthcare Campus. Het nieuwe distributiecentrum is 26 voetbalvelden groot en volledig duurzaam. Op het enorme dak komen straks bijvoorbeeld zonnepanelen te liggen en het hele pand is gasloos. Het complex heeft een oppervlakte van 70.000 m2. Het nieuwe distributiecentrum is verdeeld in vier grote ruimtes. De hallen hebben meer dan 72.000 palletlocaties. Er is een hal voor medicijnen die onder ‘gewone’ condities opgeslagen worden. Verder een enorme hal voor producten die extra beveiliging nodig hebben en zelfs een gigantische koelruimte. In deze hal is ook een aparte ruimte waar we producten kunnen opslaan tot -20 Graden Celsius.

Aan de binnenzijde van het gebouw moet er de komende tijd nog heel wat afwerkt worden om het pand straks helemaal kant en klaar op te leveren. Toch worden begin juli de producten van de eerste klanten al naar het nieuwe Alloga distributiecentrum gebracht.

Alliance Healthcare klaar voor groei

Alliance Healthcare Campus - Farma Magazine

 

Kalman Petro (managing director) en Bart van der Sangen (commercial director) vertellen in een openhartig interview met Farma Magazine over hun groeiplannen voor Alliance Healthcare. De belangrijkste factor voor succes is de gezamenlijke beleidsvorming met onze klanten.

Lees hier het volledige interview.

Alliance Healthcare Nederland centraliseert activiteiten in Veghel.

 

Alliance Healthcare Campus

17 mei 2022

Alliance Healthcare opent medio 2022 in Veghel haar nieuwe duurzame hoofdkantoor en distributiecentrum van Alloga t.b.v. de opslag en distributie van farmaceutische producten in Veghel. Als onderdeel van het plan om de logistieke dienstverlening verder te optimaliseren, is besloten om ook de overige distributieactiviteiten gefaseerd te centraliseren in Veghel en aldaar een tweede duurzaam distributiecentrum te bouwen. Naar verwachting wordt het tweede nieuwe distributiecentrum van Alliance Healthcare begin 2024 geopend in Veghel.

Alliance Healthcare Campus, zoals de locatie in Veghel genoemd wordt, zal uitgebreid worden met een compleet nieuw distributiecentrum t.b.v. de distributie van medicijnen en medische hulpmiddelen naar openbare- en poliklinische apotheken, ziekenhuisapotheken
en apotheekhoudende huisartsen. Ook andere diensten zoals Central Filling (het centraal verwerken van recepten) en het ompakken en labelen van geïmporteerde medicijnen,
zullen gecentraliseerd worden in Veghel.

Kalman Petro (Managing Director Alliance Healthcare Nederland): “De markt voor de distributie van farmaceutische producten is sterk in beweging. Klantenwensen veranderen voortdurend en als gevolg hiervan zoeken wij naar operationele verbeteringen om onze dienstverlening hierop aan te laten sluiten en duurzame groei te realiseren voor onze medewerkers, klanten en patiënten. Een voorbeeld van verandering in het farmaceutische zorglandschap is de groei van Central Filling.”

Kalman voegt daaraan toe: “Door onze activiteiten te centraliseren komen alle activiteiten onder één duurzaam dak, kunnen we gerichter automatiseren en optimaliseren, creëren we ruimte voor groei en flexibiliteit en kunnen we onze services gewoonweg beter en sneller afstemmen op veranderingen in de markt. Met de stap naar één centrale Alliance Healthcare operatie zijn we klaar voor de toekomst”.

De centralisatie van de activiteiten van Alliance Healthcare in Veghel heeft tot gevolg dat de distributie- en productielocaties in Meppel en Krimpen aan de IJssel in fasen en uiterlijk medio 2024 worden gesloten. De activiteiten van distributiecentrum Den Bosch verhuizen ook naar Veghel. De wijzigingen heeft impact op circa 240 medewerkers.

Alliance Healthcare zal de betreffende medewerkers persoonlijk terzijde staan en begeleiden in het proces van verandering. De voorkeur van Alliance Healthcare is dat medewerkers meeverhuizen. Medewerkers die willen meeverhuizen met hun werk worden hierin ondersteund. Door de verhuizing van de bedrijfsonderdelen naar Veghel, zullen daar ook nieuwe banen ontstaan. Voor de overige werknemers is een sociaal plan met o.a. een outplacement traject beschikbaar om ze van werk naar werk te begeleiden.
 

Kalman Petro: “Ik ben mijzelf terdege bewust van de impact die de verhuizing op onze medewerkers en hun gezinnen heeft. Wij gaan hen persoonlijk en actief begeleiden in de verandering en gaan ervoor zorgen dat medewerkers die niet mee (kunnen) verhuizen zo goed mogelijk begeleid worden naar een nieuwe baan”.


SPITS, leverancier van de MediRol (medicatie op een rol in zakjes) blijft gevestigd in Apeldoorn. Tevens zal het hoofdkantoor van Alcura, verantwoordelijk voor de coördinatie van medische hulpmiddelen en zorgprogramma’s, gevestigd blijven in Meppel. De centralisatie van de activiteiten van Alliance Healthcare heeft geen betrekking op collega’s van deze bedrijfsonderdelen.