ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Missie en waarden

Twig Render This: Unsupported content.

Twig Render This: Unsupported content.

Twig Render This: Unsupported content.

Twig Render This: Unsupported content.

Missies, visie en waarden

Bij Alliance Healthcare staan de missie, visie en waarden centraal in onze onderneming. Wij willen innovatieve oplossingen leveren aan fabrikanten, apothekers, zorgprofessionals en patiënten, waardoor we mensen wereldwijd gezonder kunnen helpen leven.

Missie Alliance Healthcare

Alliance Healthcare heeft een heel simpele missie: de gezondheidszorg dichter bij de lokale gemeenschap brengen zodat we mensen kunnen helpen gezonder en gelukkiger te leven. We doen dit door nauw samen te werken met onze klanten zodat we hun individuele behoeften begrijpen en Alliance Healthcare-oplossingen op maat kunnen aanbieden.

Visie Alliance Healthcare

Bij Alliance Healthcare willen wij de partner bij uitstek zijn voor distributie, logistiek en oplossingen met toegevoegde waarde. We willen voor mensen en gemeenschappen wereldwijd zorgen door samen te werken met farmaceutische bedrijven en apothekers alsook met patiënten en consumenten.

Waarden Alliance Healthcare

Onze missie om een gezondere en gelukkigere wereld te stimuleren wordt weerspiegeld in onze kernwaarden:

Vertrouwen

Vertrouwen

We laten ons handelen leiden vanuit respect, integriteit en oprechtheid.

Zorg

Zorg

Onze medewerkers en klanten inspireren ons om met passie en toewijding te handelen

Innovatie

Innovatie

We benaderen alle Alliance Healthcare-diensten met een open en ondernemende mentaliteit.

Samenwerking

Samenwerking

Door met elkaar en onze partners samen te werken, kunnen we samen winnen.

Toewijding

Toewijding

 We boeken uitzonderlijke resultaten door de nauwgezetheid, eenvoud en flexibiliteit van ons werk.

Find Alliance Healthcare in your country

Zoek Alliance Healthcare in uw land

Praat met een van onze specialisten om meer te weten te komen over de oplossingen van Alliance Healthcare en te ontdekken hoe uw bedrijf ervan kan profiteren.

Lees onze privacyverklaring