ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

15 maart 2024 - Update over de bouw van het tweede duurzame distributiecentrum van Alliance Healthcare in Veghel

Wij hebben u december jl. geïnformeerd over ons nieuwe duurzame groothandelsdistributiecentrum dat in aanbouw is in Veghel. Dit distributiecentrum gaat de levering van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen verzorgen aan uw apotheek. Het distributiecentrum zal in juni 2024 in gebruik worden genomen.

Alliance Healthcare OASIS - nieuwbouw 1

Momenteel zijn wij bezig met de inrichting van ons nieuwe distributiecentrum.Als je binnenkomt is de omvang van ons nieuwe distributiecentrum al meteen indrukwekkend, de omvang is dan ook ongeveer 3 voetbalvelden. Verder staat het vol installaties. In het oog springend is de robot of shuttle van waaruit straks de producten volledig automatisch verzameld gaan worden (zie de foto’s hierboven). De shuttle heeft ruimte voor ±17.000 kratten.
De schappen waar de kratten in liggen zijn tot wel 21 niveaus hoog, de installatie is 3 gangen breed en de order picker krijgt via het “pick-to-light” proces op de 3 pickstations een seintje welke producten in welke hoeveelheid verzameld dienen te worden.

Alliance Healthcare OASIS - nieuwbouw 2

Wat ook opvalt is het enorme A-frame (zie ook de foto hieronder). In deze stelling, die anderhalve maal langer is dan in ons huidige distributiecentrum in Den Bosch, komen de meest gevraagde producten te liggen. De producten worden in het A-frame automatisch verzameld. Momenteel is de leverancier KNAPP, bezig met het afstellen van de kanalen in het A-frame.

Alliance Healthcare OASIS - nieuwbouw 3

Op de eerste verdieping komt de Central Filling apotheek. Deze afdeling wordt nagenoeg volledig geautomatiseerd. De medewerkers van de apotheek hoeven de medicijnen alleen maar in de bak op de rollenbaan te zetten en de rest wordt automatisch gedaan. Bij de afdeling worden de recepten namelijk compleet klaargemaakt en rollen aan het eind van de productielijn de zakjes, kant en klaar en op naam van de patiënt van de band. De zakjes gaan daarna, verzameld per apotheek naar de expeditie. Dit proces bespaart voor openbaren apotheken een hoop tijd, want het zakje met de geneesmiddelen kan rechtstreeks overhandigd worden aan de patiënt.

 

22 december 2023 - Update over de bouw van het tweede duurzame distributiecentrum van Alliance Healthcare in Veghel

Wij hebben u enige tijd geleden geïnformeerd over ons nieuwe tweede duurzame distributiecentrum dat in aanbouw is in Veghel. Dit distributiecentrum gaat de distributie van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen verzorgen voor de openbare-, poliklinische- en ziekenhuisapotheken. Wij zitten keurig op ons bouwschema en conform planning zal het distributiecentrum naar verwachting dan ook in juni 2024 in gebruik worden genomen. In dit bericht vertellen wij u kort over de voortgang van de bouw van ons nieuwe distributiecentrum.

Update bouw
De buitenzijde van het gebouw wordt momenteel afgewerkt en het z.g. laad/los-perron, voor de levering en expeditie van goederen, is klaar. Rondom het gebouw wordt de rest van de bestrating momenteel aangelegd. De meeste activiteiten vinden op dit in het pand moment plaats. 

Nieuw distributiecentrum Alliance Healthcare, Veghel december 2023

Technische inrichting
Wij willen de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening in de totale distributieketen, van fabrikant tot patiënt, verder verbeteren. Daarom wordt ons nieuwe distributiecentrum grotendeels geautomatiseerd en worden er aanvullende intelligente oplossingen in onze distributieketen geïmplementeerd. 
De nieuwe productielijnen worden momenteel in rap tempo in ons distributiecentrum opgebouwd. Het z.g. A-frame, voor de logistieke verwerking van hardlopers, staat al bijna opgebouwd. Ook het frame van de shuttle, een voorraadrobot waar de voorraad van de andere producten ligt, is nagenoeg afgerond. Tevens wordt de Central Filling productielijn opgebouwd. De rest van de logistieke infrastructuur, zoals rollenbanen, ontstapelaars, omsnoeringsmachines, pickstations, etc., staan inmiddels op hun plaats. De volgende fase is de verdere afbouw, het technisch operationeel maken van de installaties en het testen van alle systemen.

Wij houden u op de hoogte.

Delegatie van de Healthcare Logistics Association of China Federation of Logistics & Purchasing, bezoekt Alloga en Alliance Healthcare Campus in Veghel.

 

Werkbezoek Chines Associatie voor Farmaceutische Groothandelaren

Onlangs bezocht een delegatie van de Healthcare Logistics Association of China Federation of Logistics & Purchasing, Alliance Healthcare Campus in Veghel. In de delegatie zaten vertegenwoordigers van bedrijven die toeleveranciers van farmaceutische groothandels zijn en bedrijven die vergelijkbaar zijn met de activiteiten van ons bedrijf: Alliance Healthcare en Alloga.

Het programma bestond uit een kennismaking met ons bedrijf. Rob Peters (Managing Director) verwelkomde de bezoekers en vertelde in een korte inleiding hoe de Nederlandse groothandels georganiseerd zijn. Rob van Ras (Director Alloga and Manufacturer Services) en Bart van der Sangen (Commercial Director) gaven uitleg over het Nederlandse zorgsysteem en over Alliance Healthcare en Alloga.

Ook onze Chinese gasten hadden een presentatie voorbereid. Hoewel je denkt dat in China alles wel anders zal zijn, waren er verrassend veel overeenkomsten tussen onze markten. De hoge kosten van de gezondheidszorg, medicijnentekorten en een overheid die ingrijpt bij te hoge prijzen voor medicijnen, bleken ook in China bekend terrein. Men kent zelfs een eigen bijdrage voor de gezondheidszorg. De rest van de kosten worden daar gedragen door de overheid dus zorgverzekeraars kennen ze niet in China.

Natuurlijk bestond het bezoek ook uit rondleiding bij Alloga, ons Pre- Wholesale en 3PL bedrijf. Onze gasten waren diep onder de indruk. Een volledig geconditioneerd distributiecentrum voor geneesmiddelen dat zo groot van omvang is (62.000 m2) en ook zo’n hoge organisatiegraad heeft, zoiets kent men niet in China.

Wij vonden het leuk en leerzaam om te horen hoe de gezondheidszorg en farmaceutische distributie in China georganiseerd is.

20e editie Highlights Symposium voor apothekersassistenten van ziekenhuizen druk bezocht

Het Highlights Symposium met als thema: “Innovatieve ontwikkelingen in de farmaceutische keten”, was twee keer een volle bak.Op 2 november en 28 november jl., werd de twintigste editie van hét symposium voor apothekersassistenten van de ziekenhuizen: het Highlights Symposium, gehouden in Amersfoort en Utrecht.
Alliance Healthcare is sinds enkele jaren de trotse sponsor van dit drukbezochte congres.

Highlights Symposium 28 november 2023 - Alliance Healthcare       Highlights Symposium 28 november 2023 - Alliance Healthcare

In totaal woonden bijna 400 apothekers-assistenten, afkomstig van nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen, zes lezingen bij van diverse ziekenhuisapothekers die actief zijn met innovaties in de ziekenhuisfarmacie.Ook wij waren present met een presentatie. Bart van der Sangen (Commercial Director Alliance Healthcare) gaf een korte presentatie over de farmaceutische innovaties waar wij mee bezig zijn. Sommige diensten die in de openbare apotheek al gewoon zijn, zoals e-health m.b.v. AI, central filling en medicatierollen, zijn voor de meeste assistenten van ziekenhuizen nog geen bekend terrein. Hein van Onzevoort, ziekenhuisapotheker van het Radboud UMC was de dagspreker.Andere sprekers waren o.a. Fatima Karapinar, ziekenhuis apothekers-epidemioloog van het MUMC Maastricht, Mirjam Crul, ziekenhuisapotheker van het UMC Amsterdam. Jesse Swen, professor, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog van het LUMC. Hij gaf een lezing over farmacogenetica. Een gebied waarop Alphega en Boots apotheek ook actief zijn.

De lezingen waren weer leerzaam en super interessant. De deelnemers gaven op beide dagen het programma een terechte een 8,5. Samen met Caalen Advies, de organisator, kijken wij met het sales team IMR terug op een zeer geslaagd congres

AmerisourceBergen wordt Cencora, in lijn met de toenemende wereldwijde en centrale rol die het bedrijf speelt in de toegang tot medicijnen en zorg.

30 augustus 2023

De nieuwe bedrijfsnaam sluit aan bij onze wereldwijde activiteiten en het collectieve doel om een gezondere toekomst te creëren door het versnellen van positieve resultaten voor klanten en hun patiënten.

Cencora  - 30 augustus 2023

Cencora maakt bekend dat het wereldwijd meer dan 5 miljoen dollar besteedt aan filantropische initiatieven.

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, Verenigde Staten (30 augustus 2023)Cencora, Inc. (NYSE: COR) maakte vandaag de voltooiing bekend van de wijziging van de naam en de aandelenticker van AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC), de nieuwste fase in de ontwikkeling van het bedrijf als wereldwijd toonaangevende aanbieder van farmaceutische diensten. Vanaf vandaag, 30 augustus 2023, handelt Cencora bij de opening van de beurs van New York onder het nieuwe tickersymbool "COR".

Onder de nieuwe naam Cencora verenigt het bedrijf zijn 46.000 medewerkers – verspreid over verschillende wereldwijde bedrijfssegmenten – onder één identiteit, gedreven door een krachtige visie en doelgerichte aanpak om een gezondere toekomst te creëren.

De nieuwe naam benadrukt de ervaring en visie van Cencora als het gaat om het verbinden van fabrikanten, zorgaanbieders, apotheken en patiënten, en het waarborgen van een consistent, betrouwbaar aanbod van behandelingen voor degenen die deze nodig hebben in een tijd van toenemende complexiteit.

"Vandaag bereikt Cencora een belangrijke en unieke mijlpaal. Met onze nieuwe naam richten we onze aandacht op onze klanten, hun patiënten en onze teamleden, die centraal staan bij alles wat we doen,” aldus Steven H. Collis, bestuursvoorzitter, president en CEO van Cencora. "Hij staat voor de gezondere toekomst waarnaar we streven als vertrouwde partner in de branche die de focus legt op innovatie, patiënten betere toegang tot zorg biedt en strategische partnerschappen bevordert in de wereldwijde farmaceutische waardeketen."

Als wereldwijd opererend bedrijf in de gezondheidszorg blijft Cencora investeren in en aandacht besteden aan zijn kernactiviteiten op het gebied van farmaceutische distributie, terwijl het ook zijn platform van farmaceutische en biofarmaceutische diensten uitbreidt om farmaceutische innovatie en toegang overal ter wereld te ondersteunen.

In lijn met het doel van het bedrijf en om dit baanbrekende moment in de geschiedenis van de organisatie te vieren, maakte Cencora ook bekend een donatie van 5 miljoen dollar te hebben gedaan aan de Cencora Impact Foundation, voorheen de AmerisourceBergen Foundation, een onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk. Deze donatie wordt ingezet voor de lancering van het Cencora Healthier Futures Grant-programma, dat beoogt mensen in de voorhoede van de gezondheidszorg te ondersteunen die voor achtergestelde bevolkingsgroepen werken en innovatie in de wereldwijde volksgezondheid te stimuleren. Gerichte donaties van het Cencora Healthier Futures Grant Program, beheerd door de Cencora Impact Foundation, gaan naar non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen overal ter wereld die de toegang tot de zorg bevorderen en een directe impact hebben op gemeenschappen die deze hulp nodig hebben.

De inaugurele donatie uit het Cencora Healthier Futures Grant-programma bestaat uit een schenking van 500.000 dollar aan het UNICEF Health Fund, dat zich er door middel van het opzetten van sterke basis zorgstelsels op richt om elk kind de kans te geven te overleven en te gedijen, zorgverleners opleidt en nauw samenwerkt met nationale overheden om te zorgen dat de programma’s opgeschaald worden . Deze systeembrede maatregelen hebben tot doel het aantal sterfgevallen onder moeders en pasgeborenen terug te dringen, kinderen te voorzien van vaccinaties, ondervoeding te verminderen, de geestelijke gezondheid van jongeren aan te pakken en de toename van niet-besmettelijke ziekten tegen te gaan.

"We zijn dankbaar voor de steun die de Cencora Impact Foundation UNICEF geeft bij het leveren van grootschalige, duurzame resultaten op het gebied van de gezondheid van de kwetsbaarste kinderen ter wereld," aldus V. Renée Cutting, Chief Philanthropy Officer, UNICEF USA.

Cencora Ventures, voorheen AB Health Ventures genaamd, het speciale corporate-venturefonds van het bedrijf, heeft tevens toegezegd om 10% van de toekomstige gerealiseerde winst te doneren ter ondersteuning van de inspanningen van de Cencora Impact Foundation en haar voortdurende werk om de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren.

Meer informatie over de rebranding en bijgewerkte ontwerp- en merkelementen vindt u op www.cencora.com

Over Cencora

Cencora is een toonaangevende wereldwijde organisatie voor farmaceutische oplossingen die zich richt op het verbeteren van het leven van mensen en dieren overal ter wereld. We werken samen met innovatieve farmaceutische partners, overal in de waardeketen, om de markttoegang tot therapieën te faciliteren en optimaliseren. Zorgaanbieders vertrouwen op ons voor de veilige, betrouwbare levering van farmaceutische-, zorgproducten en oplossingen. Onze ruim 46.000 teamleden wereldwijd dragen bij aan positieve gezondheidsresultaten door onze krachtig geformuleerde doelstelling: Wij zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een gezondere toekomst. Cencora staat op nummer 11 in de Fortune 500 en op nummer 24 in de Global Fortune 500, met een jaaromzet van meer dan 200 miljard dollar. Meer informatie op www.cencora.com

 

Beleidsmakers EU bezoeken Alliance Healthcare Campus

Dinsdag 27 juni jl. brachten 14 vertegenwoordigers van de Europese Commissie, namens DG HERA, DG SANTE en DG GROW, een werkbezoek aan Alloga en Alliance Healthcare Campus in Veghel.

Werkbezoek DG HERA SANTE GROW Alliance Healthcare Veghel

Bekijk hier het videoverslag van het werkbezoek

Het doel van het bezoek was om de EU-beleidsmakers een beter inzicht te geven in logistieke processen en supply chain management, in zowel de pre-wholesale als de farmaceutische groothandel, en om de schaal van onze activiteiten te ervaren, in relatie tot hun werk op het gebied van geneesmiddelentekorten en het aanleggen van voorraden.

Alle drie de directoraten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Europese gezondheidsbeleid. Het nieuwe directoraat-generaal Health Emergency Preparedness and Response (DG HERA) is opgericht om te helpen bij het voorkomen, opsporen en snel reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied. DG HERA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een EU-strategie voor het aanleggen van voorraden van kritieke geneesmiddelen in verband met b.v. een crises. Het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid of Health and Food Safety (DG SANTE) houdt zich onder andere bezig met het beschikbaarheidsbeleid en de geneesmiddelenregulering en ondersteunt de
huidige herziening van de geneesmiddelenwetgeving van de EU. Het Directoraat-Generaal
Internal Market, Industry, SMEs and Entrepreneurship (DG GROW) heeft een bijzondere interesse in strategische toeleveringsketens zoals farmaceutica.

Chris Williams (SVP, International MD, Alloga Europe & ICS) verwelkomde de bezoekers en legde
uit wat de rol van Alloga is op het gebied van pre-wholesale (of third-party logistics, 3PL) binnen de farmaceutische supply chain, waarbij Alloga's pan-Europese bereik werd benadrukt. Rob van Ras (Directeur Alloga en Manufacturer Services, Alliance Healthcare NL) lichtte de Nederlandse activiteiten van Alloga in Veghel toe.

Vervolgens kregen de gasten een rondleiding van Thomas Morshuis (Commercial Sr. Director, Alloga Europe) en David de Wit (Head of Sales, Alloga NL) door het volledig duurzame distributiecentrum van Alloga. Er was veel te zien, te leren en te doorlopen voor de bezoekers tijdens de rondleiding door het distributiecentrum dat 12 voetbalvelden groot is, inclusief onze volledig temperatuur gecontroleerde faciliteiten, voor zowel koude keten (2-8C) als bevroren (-20C) producten.

Alliance Healthcare is een divisie van AmerisourceBergen. Na de lunch voegde Beth Mitchell (VP, US Public Policy & Advocacy, AmerisourceBergen) zich via een videoverbinding bij het evenement om het Amerikaanse perspectief te geven op het beleid met betrekking tot het aanleggen van voorraden van kritieke geneesmiddelen en geneesmiddelen voor noodgevallen.

De afsluitende lezing van Rob Peters (Finance Director, Alliance Healthcare NL) ging over de rol van groothandelaren binnen de distributie van geneesmiddelen en omvatte actuele onderwerpen zoals de geneesmiddelentekorten in Nederland en de EU en ook de vorming van de zogenaamde "ijzeren voorraad" in Nederland. Farmaceutische groothandels zijn sinds dit jaar door het Ministerie van VWS verplicht om een voorraad van 4 weken aan te houden, met als doel het terugdringen van geneesmiddelentekorten. In zijn lezing ging Rob ook in op de rol die Alliance Healthcare heeft in de distributie van pallet tot patiënt.

Op onze uitnodiging om volgend jaar ons nieuwe tweede distributiecentrum in Veghel te komen bezoeken werd zeer positief gereageerd. Er komt dus een vervolg!

Dag van de medewerker

Veghel, 3 maart 2023. Vandaag is het “Employee Appreciation Day” of, zoals wij het bij Alliance Healthcare Nederland noemen: “Dag van de medewerker”. Het idee voor deze speciale dag komt uit de USA en is in 1995 bedacht door Bob Nelson, een ook hier bekende managementadviseur die veel boeken over management heeft geschreven.

Zowel in de Verenigde Staten als bij ons moederbedrijf Amerisourcebergen is deze dag een belangrijk moment om al onze collega’s te bedanken voor hun inzet. Wij vinden dit vanzelfsprekend een goed initiatief, daarom sluiten wij ons als Alliance Healthcare hierbij graag aan. People first Een van de belangrijkste uitgangspunten van ons bedrijf is “People first”. Immers, een goede strategie en onderliggende plannen geven weliswaar richting aan onze prestaties, maar uiteindelijk zijn onze mensen degenen, die het moeten doen.

Werken in de gezondheidszorg betekent “werken voor mensen, door mensen”. Hierbij vormen zaken als inclusiviteit, diversiteit en samenwerking de sleutel tot het succes van al onze teams. Kortom, onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal, niemand uitgezonderd! Daarom bedanken wij speciaal vandaag, op de Dag van de medewerker, alle collega’s van Alliance Healthcare, SPITS, Alcura, Alloga, Stephar, Boots apotheken en de aangesloten apotheken van Alphega voor hun geweldige inzet.

Alliance Healthcare Dag van de medewerker 2023

Voorbereidingen bouw tweede duurzame distributiecentrum gestart in Veghel

Medio 2024 verhuizen de distributiecentra in Den Bosch en Meppel naar Veghel. Het gebouw is 13.000 m2 groot, dat is ongeveer 3 voetbalvelden. Vanuit ons nieuwe distributiecentrum gaan wij de medicijnen rechtstreeks leveren aan de apotheken van Boots en Alphega, aan openbare apotheken die klant bij de groothandel zijn, poliklinische apotheken, ziekenhuizen en instellingen. Het te realiseren gebouw is volledig duurzaam en grotendeels geautomatiseerd eender aan de huidige distributiecentra. Aanvullend komt er een geautomatiseerd opslagsysteem voor kratten. Dit heet ook wel een “shuttle opslag”. In de opslag (LxBxH: 60x12x11 meter) is plaats voor ruim 17.000 kratten. De schappen waar de kratten liggen zijn tot wel 21 niveaus hoog in 3 gangen. Eén robot (shuttle), van de totaal 63 stuks, haalt binnen seconden de juiste producten uit de schappen om te worden verzameld voor uitlevering. Ook onze central filling afdeling wordt volledig geautomatiseerd. In de 2 “pack-to-patient” productielijnen worden de recepten automatisch verzameld en verpakt. De apotheek hoeft de medicijnen alleen maar te overhandigen en kan zich hierdoor meer bezighouden met het leveren van zorg.

 

Alliance Healthcare Campus - start bouw tweede distributiecentrum

 

Nieuwe naam en merkidentiteit weerspiegelt strategie en ambitie Cencora

24 januari 2022

AmerisourceBergen (NYSE: ABC) heeft vandaag het voornemen aangekondigd om de bedrijfsnamen AmerisourceBergen en Alliance Healthcare te wijzigen naar een gezamenlijke nieuwe naam, die de ambitieuze visie en doelgerichte missie van deze twee bedrijven weerspiegelt om een gezonde toekomst te creëren.

AmerisourceBergen en Alliance Healthcare worden Cencora.

Deze nieuwe naam vertegenwoordigt een gezamenlijke ambitie die de voortdurende groeistrategie van het bedrijf zal versterken en de impact op de gezondheidszorg zal vergroten.

Cencora nieuwe naam Alliance Healthcare

“Over de afgelopen jaren hebben we de positie verworven van een betrouwbare partner die prioriteit geeft aan innovatie, pleit voor meer toegang tot zorg voor patiënten en strategische samenwerkingen bevordert in de wereldwijde farmaceutische toeleveringsketen. Om onze positie verder te versterken, moeten we ons continu aanpassen en verder ontwikkelen in onze dynamische sector, terwijl we blijven streven naar het verbeteren van de gezondheidszorg. Het creëren van één verenigd merk draagt bij aan onze identiteit en zichtbaarheid als internationaal bedrijf in de gezondheidszorg.
We zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe naam beter weergeeft wie we vandaag zijn en wat onze impact is op de farmaceutische zorg”, zegt Steven H. Collis, voorzitter, president en CEO van AmerisourceBergen.

De naam Cencora is tot stand gekomen op basis van input van onze klanten en teamleden uit de hele wereld. Een gezamenlijke identiteit zorgt er immers voor dat onze medewerkers zich meer betrokken voelen bij ons bedrijf. Ook kunnen wij met een sterk merk beter talent aantrekken en de loyaliteit en het behoud van medewerkers verhogen.
De naam weerspiegelt onze ambities, onderscheidt het bedrijf op een unieke manier en belichaamt ook onze toekomstgerichte mentaliteit. De formele aanpassing van onze merknaam en merkidentiteit gaat plaatsvinden in de loop van 2023.

De verandering naar Cencora is in lijn met de groeistrategie van het bedrijf en onze constante focus op innovatie. AmerisourceBergen heeft zich altijd gericht op het ondersteunen van farmaceutische vooruitgang en een betere toegang tot zorg voor patiënten. Tevens blijft Cencora zich richten op de samenwerking met fabrikanten en de groei en uitbreiding van het portfolio met farmaceutische- en biofarmaceutische diensten.

Kalman Petro, managing director Alliance Healthcare Nederland, “Sinds Alliance Healthcare zich in 2021 bij AmerisourceBergen heeft aangesloten, zijn we in staat geweest om elkaars toonaangevende kennis en capaciteiten in de farmaceutische toeleveringsketen uit te breiden, te ontwikkelen en verder te innoveren”.

“Met één merknaam en een gezamenlijke strategie, kunnen we als één verenigde wereldwijde organisatie nieuwe diensten ontwikkelen, vooruitgang in de wereldwijde gezondheidszorg ondersteunen en nog effectiever hoogwaardige services leveren aan onze klanten,” aldus Kalman.

Over AmerisourceBergen
AmerisourceBergen is een toonaangevend bedrijf dat farmaceutische oplossingen biedt die de levens van mensen en dieren over de hele wereld verbeteren.

We werken samen met innovatieve farmaceutische partners om behandelingen te vergemakkelijken en te optimaliseren en tegelijkertijd een veilige en betrouwbare toegang te bieden tot geneesmiddelen, zorgproducten en oplossingen die de wereldwijde zorg verbeteren.

Onze ruim 44.000 teamleden werken dagelijks vanuit hun hart aan de gezondheidszorg en we streven ernaar om de zorg overal voor iedereen toegankelijk te maken. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor iedereen een gezondere toekomst te creëren.

AmerisourceBergen staat op nummer 10 van de Fortune 500 en nummer 21 van de Global Fortune 500 met een jaaromzet van meer dan U$ 200 miljard. Meer informatie op www.amerisourcebergen.com.

Over Alliance Healthcare
Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van AmerisourceBergen, de op één na grootste farmaceutische groothandel ter wereld. Alliance Healthcare distribueert dagelijks geneesmiddelen naar ziekenhuizen, openbare apotheken en patiënten thuis. Samen met meer dan 1.800 medewerkers in Nederland hebben we de ambitie om de favoriete duurzame "plant-to-patient" partner te zijn die dagelijks bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van bijna 5 miljoen patiënten. Of het nu gaat om onze pre-Wholesale activiteiten (Alloga), het verstrekken van medicijnen op rol (SPITS) of het ondersteunen van patiënten thuis (Alcura). Wij ondersteunen patiënten via ons apotheeknetwerk dat meer dan 200 apotheken omvat. Dit netwerk bestaat uit onze eigen Boots apotheken, onze Alphega franchisenemers en zelfstandige apotheken.

Alliance Healthcare Nederland is een onderneming die diensten levert in de gehele farmaceutische zorgketen van producent tot consument. Deze unieke positie stelt Alliance Healthcare in staat om de verschillende behoeften van belanghebbenden binnen de keten te integreren om zo tot innovatieve oplossingen te komen. Door het aangaan van strategische partnerships zorgt Alliance Healthcare voor kwaliteit van zorg en optimale klantondersteuning. Samenwerking is de sleutel voor succes.

Alliance Healthcare heeft een simpele missie: de gezondheidszorg dichter bij de lokale gemeenschap brengen zodat we mensen kunnen helpen gezonder en gelukkiger te leven. We doen dit door nauw samen te werken met onze klanten zodat we hun individuele behoeften begrijpen en Alliance Healthcare-oplossingen op maat kunnen aanbieden. Kijk ook op http://www.cencora.com/nl

 

Wereld Apothekersdag 2022

25 september 2022:

Wereld Apothekersdag
Wij vieren deze dag om alle apothekers te bedanken voor hun rol in de farmaceutische zorg. Deze viering markeert ook de veranderende rol van de moderne farmacie die bijdraagt aan het creëren van een gezondere toekomst.

Apothekers van over de hele wereld hebben hun gedachten gedeeld over de veranderende rol van de farmacie als onderdeel van de viering van FIP Wereld Apothekersdag 2022.

27 apothekers van over de hele wereld, zowel werkzaam bij als aangesloten bij AmerisourceBergen en Alliance Healthcare, hebben bijgedragen aan een digitaal feestboek. In de interview vertellen de geïnterviewde apothekers over de passie voor hun vak en de veranderende rol van apothekers in de gezondheidszorg. Apothekers zijn niet langer alleen 'apothekers' - sommige apothekers zijn nu in staat om diagnoses te stellen, te behandelen en voor te schrijven aan patiënten die vroeger misschien naar een huisarts moesten. Anderen hebben een preventieve rol in hun lokale gemeenschap - zij houden een oogje in het zeil bij kwetsbare patiënten die misschien niet regelmatig contact hebben met andere zorgverleners. Tijdens de COVID-19 pandemie kwamen zij in actie om de zwaar onder druk staande gezondheidszorg te ondersteunen. Veel apothekers hadden een leidende rol in de continuering van de eerstelijns gezondheidszorg. Dit heeft zich verder ontwikkeld: steeds meer apothekers bieden vaccinatiediensten aan voor COVID-19, griep, waterpokken en vakantievaccinaties. In deze veranderende rol helpen apothekers om een gezondere toekomst te creëren.

Richard Tremonte, Excutive Vice President & President, US Pharmaceuticals & Animal Health bij AmerisourceBergen zei: "Als bedrijf zijn we verenigd in onze verantwoordelijkheden om een gezondere toekomst te creëren en we ondersteunen apothekers daarin over de hele wereld. Farmacie verandert - het is een innovatief beroep en dienst die holistische gezondheids-ondersteuning kan bieden, wat ons uiteindelijk zal helpen een gezondere wereld te creëren.

"De heldere boodschap van elke apotheker die we hebben gesproken in het kader van ons digitale feestboek, is dat apothekers meer te bieden hebben - aan hun patiënten, de gemeenschap en de gezondheidszorg. Het boek is een bewijs van de voortdurende evolutie van de farmacie die, zelfs ondanks de uitdagingen van de COVID-19 pandemie, zich steeds verder ontwikkelt. De apotheken die klant bij ons zijn, versterken hun rol in de lokale gezondheidszorg verder als vakkundige, betrouwbare en toegankelijke zorgverlener. De apotheker geeft uitzonderlijke patiëntenzorg door middel van preventieve- en gezondheidsdiensten, die verder gaan dan het verstrekken van geneesmiddelen.

"Wij nemen onze rol in het ondersteunen van apothekers en de farmacie serieus", aldus Juan Guerra, Senior Vice President en Managing Director bij Alliance Healthcare.  "Via onze professionele Alphega Pharmacy en Good Neighbor Pharmacy netwerken hebben onze apothekers toegang tot Business Mentors en gespecialiseerde adviseurs die apothekers kunnen ondersteunen bij het uitbreiden en diversifiëren van hun bedrijf. Niet alleen dat, maar onze groothandel zorgt ervoor dat ze tijdig toegang hebben tot de medicijnen die soms zelfs levensreddend voor hun patiënten kunnen zijn."

Het digitale boek, is ontwikkeld in het kader van de viering van de Wereld Apothekersdag van de Internationale Federatie van Apothekers (FIP). De viering staat die dit jaar in het teken van "de bijdrage van de apotheek in aan een gezondere wereld". De interviews benadrukken ook hoe apothekers een sleutelrol spelen bij het creëren van een gezondere wereld en het fit en gezond houden van onze gemeenschappen.

 "We weten dat de sleutel tot een gezondere wereld ziektepreventie is", vervolgt Guerra. "De apothekers die in ons eerste digitale boek aan bod komen, laten duidelijk zien hoe uniek hun rol is om dit te doen. Apothekers zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor een moeder die zich zorgen maakt over uitslag bij haar jonge baby, of ze zien dat een vaste klant een terugkerende hoest heeft en adviseren dat deze misschien een behandeling nodig heeft. In veel landen dienen apotheken vaccins toe, voeren zij elementaire diagnostische tests uit, ondersteunen zij patiënten bij het stoppen met roken en geven ze advies aan patiënten die extra advies en steun nodig hebben. Apothekers verlenen een essentiële zorg- overal.

"Patiënten helpen om de gezondheidszorg te krijgen die ze nodig hebben voordat het een noodgeval wordt, wordt een duidelijk onderdeel van de moderne rol van de apotheek en apothekers. Ik ben blij dat ons boek een nieuw tijdperk viert voor apothekers over de hele wereld."

Video            Website World Pharmacist Day 2022 Alliance Healthcare

De Nederlandse bijdrage voor dit boek komt van Judith Strous van Alphega apotheek Huizermaat in Huizen. Voor Judith draait het vak van apotheker om de zorg voor haar patiënten, de samenwerking met haar apotheekteam en andere zorgprofessionals. Apothekers werken over de hele wereld in een netwerk van lokale zorgverleners en ze zijn altijd in de frontlinie van de zorg. Samen met andere zorgverleners zijn apothekers verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van hun patiënten.

U kunt het digitale boek hier volledig lezen: www.supportingpharmacy.com

 

 

Steve Collis en leden Leadership Team AmersisourceBergen bezoeken Alliance Healthcare Nederland.

Alliance Healthcare campus bezoek AmerisourceBergen

Bijna samenvallend met de dag waarop AmerisourceBergen de overname van Alliance Healthcare één jaar geleden afrondde, bezochten Steve Collis, President and Chief Excecutive Officer AmerisourceBergen en enkele leden van het AmersisourceBergen management team, op 9 juni jl onze nieuwbouw in Veghel en het bestaande hoofdkantoor in Den Bosch.

Bekijk hier het videoverslag van het bezoek aan Alliance Healthcare Campus.

Het nieuwe complex, dat bestaat uit een nieuw hoofdkantoor van Alliance Healthcare en distributiecentrum van Alloga, draagt de naan Alliance Healthcare Campus. Het nieuwe distributiecentrum is 26 voetbalvelden groot en volledig duurzaam. Op het enorme dak komen straks bijvoorbeeld zonnepanelen te liggen en het hele pand is gasloos. Het complex heeft een oppervlakte van 70.000 m2. Het nieuwe distributiecentrum is verdeeld in vier grote ruimtes. De hallen hebben meer dan 72.000 palletlocaties. Er is een hal voor medicijnen die onder ‘gewone’ condities opgeslagen worden. Verder een enorme hal voor producten die extra beveiliging nodig hebben en zelfs een gigantische koelruimte. In deze hal is ook een aparte ruimte waar we producten kunnen opslaan tot -20 Graden Celsius.

Aan de binnenzijde van het gebouw moet er de komende tijd nog heel wat afwerkt worden om het pand straks helemaal kant en klaar op te leveren. Toch worden begin juli de producten van de eerste klanten al naar het nieuwe Alloga distributiecentrum gebracht.

Alliance Healthcare klaar voor groei

Alliance Healthcare Campus - Farma Magazine

 

Kalman Petro (managing director) en Bart van der Sangen (commercial director) vertellen in een openhartig interview met Farma Magazine over hun groeiplannen voor Alliance Healthcare. De belangrijkste factor voor succes is de gezamenlijke beleidsvorming met onze klanten.

Lees hier het volledige interview.

Alliance Healthcare Nederland centraliseert activiteiten in Veghel.

 

Alliance Healthcare Campus

17 mei 2022

Alliance Healthcare opent medio 2022 in Veghel haar nieuwe duurzame hoofdkantoor en distributiecentrum van Alloga t.b.v. de opslag en distributie van farmaceutische producten in Veghel. Als onderdeel van het plan om de logistieke dienstverlening verder te optimaliseren, is besloten om ook de overige distributieactiviteiten gefaseerd te centraliseren in Veghel en aldaar een tweede duurzaam distributiecentrum te bouwen. Naar verwachting wordt het tweede nieuwe distributiecentrum van Alliance Healthcare begin 2024 geopend in Veghel.

Alliance Healthcare Campus, zoals de locatie in Veghel genoemd wordt, zal uitgebreid worden met een compleet nieuw distributiecentrum t.b.v. de distributie van medicijnen en medische hulpmiddelen naar openbare- en poliklinische apotheken, ziekenhuisapotheken
en apotheekhoudende huisartsen. Ook andere diensten zoals Central Filling (het centraal verwerken van recepten) en het ompakken en labelen van geïmporteerde medicijnen,
zullen gecentraliseerd worden in Veghel.

Kalman Petro (Managing Director Alliance Healthcare Nederland): “De markt voor de distributie van farmaceutische producten is sterk in beweging. Klantenwensen veranderen voortdurend en als gevolg hiervan zoeken wij naar operationele verbeteringen om onze dienstverlening hierop aan te laten sluiten en duurzame groei te realiseren voor onze medewerkers, klanten en patiënten. Een voorbeeld van verandering in het farmaceutische zorglandschap is de groei van Central Filling.”

Kalman voegt daaraan toe: “Door onze activiteiten te centraliseren komen alle activiteiten onder één duurzaam dak, kunnen we gerichter automatiseren en optimaliseren, creëren we ruimte voor groei en flexibiliteit en kunnen we onze services gewoonweg beter en sneller afstemmen op veranderingen in de markt. Met de stap naar één centrale Alliance Healthcare operatie zijn we klaar voor de toekomst”.

De centralisatie van de activiteiten van Alliance Healthcare in Veghel heeft tot gevolg dat de distributie- en productielocaties in Meppel en Krimpen aan de IJssel in fasen en uiterlijk medio 2024 worden gesloten. De activiteiten van distributiecentrum Den Bosch verhuizen ook naar Veghel. De wijzigingen heeft impact op circa 240 medewerkers.

Alliance Healthcare zal de betreffende medewerkers persoonlijk terzijde staan en begeleiden in het proces van verandering. De voorkeur van Alliance Healthcare is dat medewerkers meeverhuizen. Medewerkers die willen meeverhuizen met hun werk worden hierin ondersteund. Door de verhuizing van de bedrijfsonderdelen naar Veghel, zullen daar ook nieuwe banen ontstaan. Voor de overige werknemers is een sociaal plan met o.a. een outplacement traject beschikbaar om ze van werk naar werk te begeleiden.
 

Kalman Petro: “Ik ben mijzelf terdege bewust van de impact die de verhuizing op onze medewerkers en hun gezinnen heeft. Wij gaan hen persoonlijk en actief begeleiden in de verandering en gaan ervoor zorgen dat medewerkers die niet mee (kunnen) verhuizen zo goed mogelijk begeleid worden naar een nieuwe baan”.


SPITS, leverancier van de MediRol (medicatie op een rol in zakjes) blijft gevestigd in Apeldoorn. Tevens zal het hoofdkantoor van Alcura, verantwoordelijk voor de coördinatie van medische hulpmiddelen en zorgprogramma’s, gevestigd blijven in Meppel. De centralisatie van de activiteiten van Alliance Healthcare heeft geen betrekking op collega’s van deze bedrijfsonderdelen.