ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Uw apotheek. Onze kennis en onderhandelingskracht

De Alphega apotheek Zorgmakelaar is de intermediair tussen het krachtige Alphega apotheek collectief en zorgverzekeraars. De Zorgmakelaar onderhandelt namens de aangesloten Alphega apotheken met de zorgverzekeraars. En met succes, want - tot ieders tevredenheid - wordt een hogere compliance, hogere beloning en een sterkere positie bij de zorgverzekeraars gerealiseerd.

De loonontwikkeling is wellicht het belangrijkste element in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Daarom zitten we ook aan tafel bij de cao-onderhandelingen voor de cao-apotheken. Mede dankzij ons onderzoek naar de loonontwikkeling in apotheken is dit onderwerp veel duidelijker op de agenda komen te staan. Ook bij zorgverzekeraars.

Daarnaast adviseert de Zorgmakelaar over de uitvoering van contracten en aanvullende afspraken met zorgverzekeraars. De Zorgmakelaar ondersteunt u niet alleen op het juridische vlak, maar juist ook op de zorginhoudelijke en financieel-economische facetten.

Met de Alphega apotheek Zorgmakelaar hebben we een stevige onderhandelingspositie voor de aangesloten Alphega apothekers en toegang tot alle relevante kennis. Ook voor u! 

Versterken zorgrol van de apotheker
De Zorgmakelaar vindt de zorgrol van de apotheker belangrijk en heeft een leidende positie voor het versterken van de zorgrol. Sinds 2015 zijn de volgende innovatieve zorgprestaties beschreven, aangevraagd bij de NZa en gecontracteerd door de Alphega apotheek Zorgmakelaar:

  • Therapietrouwverbetering bij patiënten met astma/COPD
  • Begeleidingsgesprek chronische UR-geneesmiddelen
  • Begeleidingsgesprek Astma en/of COPD geneesmiddelen
  • Farmaceutisch consult bij zorgvraag patiënt

Analyses en rapporten over de ontwikkeling van de openbare farmacie
De afgelopen 2 jaar heeft de Zorgmakelaar rapporten geschreven over de ontwikkeling van de openbare farmacie. Deze rapporten gaan in op de reële loonontwikkeling van het personeel in de apotheek, de tariefontwikkeling in combinatie met de inflatie, inclusief economische theorieën met de vertaling naar de praktijk.

De rapporten zijn hier in te zien:

De komende jaren zullen we hierop voortborduren.

 

Maak kennis met de Alphega apotheek Zorgmakelaar
"Onderhandelen met zorgverzekeraars en het beoordelen van contracten vraagt om gespecialiseerde kennis en ervaring. Daar kan de Zorgmakelaar u als apotheker zeker bij helpen. Wij sluiten namens u de beste contracten tegen de meest optimale vergoeding. Zo profiteren zelfstandige apothekers van de kracht en kennis van het collectief."

Zorginhoudelijk en financieel-economisch worden uw belangen behartigd door het Alphega apotheek Zorgmakelaar team. Het team bestaat uit:

  • Rutger Wouters, Manager Alphega apotheek Zorgmakelaar
  • Ingrid Braam, Alliance manager Farmacie, apotheker
  • Esmee Geerts, Alliance manager Hulpmiddelen & Alcura
  • Arjen Schuitemaker, Analist Zorgmakelaar

Het juridisch kader van de onderhandelingen wordt vormgegeven door Van Iersel Luchtman Advocaten.

Voor én met onze leden
Om aansluiting te houden met de praktijk en de inzet in de onderhandelingen af te stemmen op de wensen van Alphega, werkt de Zorgmakelaar samen met een focusgroep Zorgverzekeraars. In deze focusgroep zitten Alphega apothekers waarmee meerdere malen per jaar ontwikkelingen in de branche worden besproken, zodat deze kunnen worden vertaald naar gewenste afspraken met zorgverzekeraars.

Partner in zorg
"Alphega apotheek en haar Zorgmakelaar ontzorgen de apotheker. Wij nemen de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars van u over en de formule ondersteunt u desgewenst met ICT-oplossingen, en door de inzet van Business Consultants en Business Mentoren voor een optimale bedrijfsvoering van uw apotheek."