Skip to content

Link to accessibility

Producten & Diensten

Xtra Zorg

Xtra Zorg biedt centrale ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Xtra Zorg stelt apothekers in staat hun patiënten optimaal te bedienen. Enerzijds biedt XtraZorg ondersteuning en kennis aan de apotheker die de middelen levert, anderzijds biedt XtraZorg backoffice oplossingen voor situaties waarbij de apotheker niet in staat is zelfstandig te leveren. Xtra Zorg heeft betrekking op de volgende assortimenten; diabeteszorg, continentiezorg (zowel absorberend als afvoerend), wondzorg, stomazorg en voeding.

Diensten

  • Ondersteunen in het opbouwen van samenwerking met lokale voorschrijvers zoals de diëtist en thuiszorg
  • Faciliteren van diverse trainingen rondom medische hulpmiddelen
  • Ontwikkelen en inzetten van verschillende zorgprogramma's bij de apotheken bijvoorbeeld rondom COPD (chronisch obstructieve longziekte) en diabetes. Voor leveranciers is het ook mogelijk om te participeren in een zorgprogramma of training.

Voordelen van Xtra Zorg

Voor een patiënt zijn er tal van voordelen als geneesmiddelen en medisch hulpmiddelen vanuit één contact kunnen worden geleverd. Xtra Zorg verbindt bijvoorbeeld het voorschrijven van geneesmiddelen aan het gebruik van medische hulpmiddelen. Met zicht op het gehele gebruik van een patiënt is een apotheker beter in staat interacties op te merken en te voorkomen. Dit vergroot de doelmatigheid van zowel geneesmiddelen als hulpmiddelen.

  • Nog betere zorg voor de individuele klant
  • Meer efficiëntie voor voorschrijvers en overige zorgverleners
  • Meer doelmatigheid (juiste combinatie producten/kosten)
  • Meer verbondenheid in de zorgketen