Skip to content

Link to accessibility

Terugblik Highlights Symposium Ziekenhuizen 2019

In november 2019 was Alliance Healthcare, samen met CaalenAdvies, de organisator van dit jaarlijks terugkerende symposium voor medewerkers in poliklinische- en ziekenhuisapotheken. "Het symposium brengt de deelnemers een stevige update over dynamische onderdelen in de zorg. Dit jaar stond het thema Kindergeneeskunde centraal. Vanuit Alliance Healthcare willen we, mede door middel van events zoals dit symposium, de ziekenhuisfarmacie in brede zin ondersteunen in hun dienstverlening", vertelt Rolf Ninaber van Eyben (Head of Sales, Alliance Healthcare).

Het symposium vond, onder leiding van Prof dr. Eric N. van Roon (hoogleraar Groningen en beherend ziekenhuisapotheker Leeuwarden), plaats op 19 en 26 november jl. en werd geopend door drs. Hans Caalen (CaalenAdvies) en Manuel Voll (Director Alliance Healthcare).

"De kern van het programma lag dit jaar in het feit dat kinderen geen kleine volwassenen zijn als het gaat om toediening, verdraagbaarheid, werkzaamheid en bejegening. Het onderwerp kinderen is heel relevant, zowel als we kijken naar de inhoud van de zorg als de benaderingswijze van deze doelgroep", vertelt Wido Derks (verantwoordelijk voor Proposition Development Hospitals Intramuraal en Transmuraal / Alliance Healthcare).


"De kennis ten aanzien van toediening, opname, werking, uitscheiding duidelijk anders bij kinderen dan bij volwassenen. Daarnaast gaat het om zieke kinderen, waar een andere dynamiek heerst bij aspecten als emotie, verdriet en verlies", zo vervolgt Wido zijn uitleg.

De dag bood een breed scala aan onderwerpen, die op zeer toegankelijke wijze gepresenteerd werden. "Dit is mede te danken aan de ervaring en toewijding waarmee de sprekers de deelnemers hebben meegenomen in de thematiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het persoonlijke verhaal van de moeder van Puck. Dit was zeer beeldend en gaf inzicht in wat het voor ouders betekent als je kind ziek wordt, omarmd wordt door zorgverleners maar ondanks alle goede zorg uiteindelijk sterft. Hier werd in de pauze door de deelnemers uitvoerig over gesproken", blikt Wido terug.

Ook de overige presentaties op het gebied vanfarmacologie (UMC Utrecht, Wilhelmina Ziekenhuis Utrecht), Profylaxe RSV bij neonaten (Drs. Caroline van Dijck-van Boetselaer, apotheker Poli-apotheek Franciscus Gasthuis Rotterdam), RSV thuis toediening (Alcura) van vaccins bij neonaten, Patiëntveiligheid (Dr. Cynthia van der Starre, kinder-neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam) en de diverse sprekers vanuit het Prinses Maxima Medisch Centrum gaven mooie inzichten in zowel de organisatorische als de technische, inhoudelijke kant van de zorg.

De dag werd afgesloten met een presentatie van poliklinisch apotheker Bas van Vlijmen (Radboudumc) die met behulp van ludieke en serieuze casuïstiek het ziekenhuisontslag en medicatie thuis in kaart bracht.

>> Naar presentatie

"Wij blikken terug op twee heel succesvolle symposiadagen, met ruim 320 deelnemers in totaal", sluit Wido af. De dag werd ook door de deelnemers als zeer geslaagd bestempeld, met een eindbeoordeling van 8.7!

"Kindergeneeskunde vraagt specifieke aandacht"

9.00 - 9.30 uur Inloop 
9.30 - 9.45 uur      Opening symposium
  drs. Hans Caalen van CaalenAdvies, organisator
Manuel Voll, Director Alliance Healthcare, sponsor
9.45 - 9.55 uur     Inleiding door dagvoorzitter
  Prof. dr.Eric N. van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Medisch Centrum Leeuwarden      
9.55 – 10.40 uur Farmacologie bij kinderen... Think different
  Dr. Karin Rademaker ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht (19/11)           
  Dr. Yves Liem, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht (26/11)              
10.40 - 11.05 uur    Koffiepauze
11.05 - 11.50  uur Patiëntveiligheid in de kindergeneeskunde: hoe doe je dat?
  Dr. Cynthia van der Starre, kinder-neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam           
11.50 - 12.30 uur Profylaxe RSV bij Neonaten
  Drs. Caroline van Dijck-van Boetselaer, apotheker Poli-apotheek Franciscus Gasthuis, Rotterdam
12.30 - 13.30 uur  Lunch
13.30 – 15.00 uur   Zorg op maat 
  1) Centralisatie van Zorg in en landelijk centrum: Wat betekent dit voor de apotheek? 
  Dr. Lidwien M. Hanff, ziekenhuisapothekers-klinisch farmacoloog, Prinses Maxima Centrum voor Kinderurologie, Utrecht  
  2) De apothekersassistente en het contact met ouders en kind           
  Mw. Karima Aamri-Bouzbib, teamleider en Mw. Jeanette T. Meijer, apothekersassistente en moeder van Puck          
  3) VTGM van Verpleging naar apotheek; (on)mogelijkheden van een IV robot 
  Dr. Rogier Lange, Ziekenhuisapotheker
15.00 – 15.30 uur Theepauze   
15.30 – 16.15uur       "Kinderen in het ziekenhuis, hoe korter… maar dan"
  Drs. Bas van Vlijmen, poliklinisch apotheker, Radboudumc, Nijmegen        
16.15 – 16.25 uur  Afsluiting en evaluatie 
  prof. dr. Eric van Roon, dagvoorzitter
drs. Hans Caalen, organisator
16.25 – 17.30 uur    Aperitief   

Presentaties
Klik op de onderstaande links voor de presentatie van het Highlights Symposium:
Presentatie Highlights (1 sheet per pagina)
Presentatie Highlights (2 sheets per pagina)