Skip to content

Link to accessibility

PraQtijkPlus

PraQtijkPlus is hét samenwerkingsverband van apotheekhoudende huisartsen. Bij PraQtijkPlus werken aangesloten apotheekhoudende huisartsen en Alliance Healthcare Nederland nauw samen om met behulp van schaalvergrotingsvoordelen de kwaliteit van zorg te kunnen verhogen. Bovendien staan apotheekhoudende huisartsen zo samen sterker richting andere partijen in de zorgmarkt, zoals de overheid en zorgverzekeraars. 

Het belangrijkste doel van PraQtijkPlus is om de kwaliteit van farmaceutische zorg van apotheekhoudende huisartsen continu te verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door van elkaar te leren en door de ondersteuning van Alliance Healthcare Nederland. PraQtijkPlus wil onderscheidende concepten en diensten voor farmaceutische kwaliteit en zorg ontwikkelen om de rol en positie van de apotheekhoudend huisarts richting partijen zoals zorgverzekeraars te bevorderen. De unieke relatie van de apotheekhoudend huisarts met de patiënt staat daarbij voorop. Al ruim 90 praktijken hebben zich inmiddels aangesloten. 

Waarom PraQtijkPlus?

De zorgmarkt is flink aan het veranderen. De zorgverzekeraars en de inspectie eisen transparantie en aantoonbare kwaliteit van de arts. En ook de patiënt, die meer keuzevrijheid heeft, zoekt helderheid en kwaliteit. Met PraQtijkPlus kan de apotheekhoudend huisarts rekenen op ondersteuning om de kwaliteit te waarborgen en daarmee zijn eigen positie te versterken.

Wat kunt u concreet van PraQtijkPlus verwachten?

  1. Zorgverzekeraars: zorgvuldig contracteringsproces en geautomatiseerd inspoelen van tarieven.
  2. Farmaceutische opleidingen voor huisartsen en assistenten.
  3. Een wekelijkse nieuwsbrief met relevante informatie over de apotheekhoudende huisartspraktijk en de marktontwikkelingen.
  4. Communicatie naar de patient: via het PraQtijk Magazine, de eigen website en flyers op het gebied van de farmaceutische huisartsenzorg.
  5. Rendementsondersteuning en verbetering.

Meer informatie

De praktische meerwaarde van PraQtijkPlus leest u in deze folder.
Voor de website van PraQtijkPlus klik hier.
Voor vragen over PraQtijkPlus stuur een mail naar info@PraQtijkPlus.nl.