Skip to content

Link to accessibility

Banner nieuws
«Terug

Strategische samenwerking met Erasmus MC voortgezet

Strategische samenwerking Alliance Healthcare Nederland en Erasmus MC voortgezet
Unieke bundeling van krachten

Alliance Healthcare Nederland B.V. en het Erasmus MC hebben hun duurzame samenwerking vernieuwd. Op deze wijze bundelen beide partijen hun krachten op het gebied van excellente en toegankelijke patiëntenzorg.

Met dit vierjarig contract, dat loopt tot 1 juli 2019,  geven Alliance Healthcare en het Erasmus MC verder vorm aan de reeds jarenlange samenwerking, waarin Alliance Healthcare Nederland zich richt op de distributie en operationele processen, waardoor het Erasmus MC zich maximaal kan concentreren op de inhoudelijke farmaceutische zorg aan haar patiënten.
 

Geneesmiddelendistributie
Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van de Pharmaceutical Wholesale Division van hetwereldwijde Walgreens Boots Alliance en actief in de totale farmaceutische zorgketen van producent tot consument. Naast de landelijke levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan apotheken en ziekenhuizen, biedt de logistieke expertise van Alliance Healthcare nieuwe (distributie)mogelijkheden voor het Erasmus MC.

Zo kan het Erasmus MCnog beter inspelen op de behoefte van de individuele klant en meer toegevoegde waarde in de zorgketen leveren. De nieuwbouw en de wens en noodzaak om de medicatieveiligheid verder te verbeteren vragen om een nieuw distributiemodel.  De ziekenhuisapotheek zal in de nabije toekomst een groot aantal taken met betrekking tot de geneesmiddelen  van de verpleegkundigen op de verpleegafdelingen overnemen. Alliance Healthcare gaat hier samen met het Erasmus MC in deze strategische samenwerking verder invulling aan geven.
 

Belangrijke thema's
Gedurende de nieuwe contractperiode staat binnen het Erasmus MC een aantal belangrijke thema's rondom de geneesmiddelendistributie centraal en worden nieuwe processen en werkwijzen geïmplementeerd:

  • Streven is om een barcoderingsgraad van nagenoeg 100% te verkrijgen.
  • De logistieke ruimtes binnen de ziekenhuisapotheek moeten optimaal benut worden.
  • Verschillende logistieke stromen van geneesmiddelen worden geoptimaliseerd.
  • Voorraadbeheer en het optimaal houden van logistieke (bestel)parameters staan centraal.

Hoofd Apotheek Erasmus MC, Peter Roos: "De nieuwe geneesmiddelvoorziening in het Erasmus MC, waarbij de Apotheek een grote rol krijgt, stelt ons voor grote uitdagingen, maar is een absolute must vanuit oogpunt van medicatieveiligheid. We zullen als ziekenhuisapotheek dagelijks de geneesmiddelen op patiëntniveau gaan klaarmaken. Deze centralisatie van de geneesmiddelvoorziening leidt er toe, dat afdelingsvoorraden geminimaliseerd worden en de buffers daar wegvallen. Dat betekent dat er hoge eisen aan de logistiek binnen de Apotheek gesteld worden: die moet optimaal functioneren. Alliance Healthcare speelt daarin een belangrijke rol."

Commercial Director Alliance Healthcare Nederland B.V., René de Backker: "Alliance Healthcare Nederland heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van een traditionele groothandel tot één van de belangrijke service providers in de Nederlandse markt. De  dienstverlening aan strategische partners en klanten is daarbij steeds centraal blijven staan. We zijn erg verheugd met deze hernieuwde samenwerking met Erasmus MC. Met onze  innovatieve dienstverlening zijn wij heel goed in staat om hun toekomstplannen te ondersteunen."