Skip to content

Link to accessibility

Banner nieuws
«Terug

Preventief je gezondheid checken in Boots apotheek Loevestein

Preventief je gezondheid checken in Boots apotheek Loevestein

Snel inzicht in je gezondheid

Vanaf 29 juli kan men in Boots apotheek Loevestein terecht voor een preventieve gezondheidscheck.Hiermee kunnen klanten inzicht krijgen in hun gezondheidssituatie en begeleid worden naar mogelijke verbetering.

De Nederlandse zorg is zo ingesteld dat we ziekten en/ of aandoeningen ons laten overkomen om vervolgens gebruik te maken van het zorgstelsel. In andere landen ligt het accent al veel meer op het voorkomen van ziekten en aandoeningen. Bepaalde ziekten en aandoeningen kunnen aantoonbaar tot wel 70% worden voorkomen worden. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking heeft – zonder dit te weten – een te hoge bloeddruk (hypertensie) en 65% een te hoog cholesterol. Dit zijn sluipmoordenaars voor hart- en vaataandoeningen, hersenbloedingen, verslechterde ogen en nieren. Daarnaast bepalen psychische ziekten en aandoeningen steeds vaker het leven van mensen. Ook hier valt middels preventie veel winst te behalen; een depressie of burn-out ontstaan immers niet ineens.

Gezondheid is je kostbaarste bezit

De apotheek, toegankelijk en dichtbij,  is van aantoonbare meerwaarde voor patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars. Vroegtijdig signalering van ziekten resulteert in snellere behandeling, waardoor  een hoog percentage gezondheidsschade kan worden voorkomen. In Nederland worden er momenteel wel risicogroepen opgeroepen voor zogenaamde gezondheids- of preventiechecks, maar naar ‘gezonde' mensen wordt nauwelijks gekeken. Boots apotheek Loevesteinwil actief bijdragen aan gezondheid én preventie. 

Anno Verwey, apotheker Boots apotheek Loevestein:"Ik merk in onze apotheek dat mensen steeds bewuster met hun gezondheid omgaan. Men vraagt zich af: "ik denk dat ik wel gezond ben, maar ben ik dat wel?". Ook geeft men aan dat in de familie bepaalde aandoeningen voorkomen, zoals verhoogd cholesterol. "Heb ik daar ook last van?". Als Boots apotheek kunnen we daarbij ondersteunen. Met de gezondheidscheck kunnen wij klanten inzicht bieden in hun gezondheidssituatie en begeleiden naar mogelijke verbetering. Indien nodig wordt je doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Ik raad iedereen aan hiervan gebruik van te maken. Gezondheid is immers je kostbaarste bezit."

De gezondheidscheck

De gezondheidscheck wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van Jij® Gezond. Dit is een organisatie die gespecialiseerd is in preventie en vroegdiagnostiek. 

Erik Pas, oprichter Jij Gezond®:"Wij willen mensen die bewust leven, inzicht geven in hun gezondheid en hen helpen om zo lang mogelijk lekker gezond te kunnen leven. Ieder mens wil graag de regie voeren over zijn of haar leven. Inzage in je gezondheid kan enorm helpen om gericht te sporten of te diëten.  Onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen gaan uit van de wensen van onze klanten. Wil iemand oud worden in goede gezondheid, dan zullen zij er alles aan doen om die persoon daarin te begeleiden."

Meer informatie

De gezondheidscheck is er al vanaf  €99,-. Er is keuze uit een bronzen, zilveren of gouden gezondheidscheck. De duur van de check varieert van 30 tot 60 minuten en bestaat, afhankelijk van de keuze, uit:

  • een lichamelijk onderzoek, waarbij we de body mass index (BMI) bepalen, de buikomvang en de bloeddruk;
  • een vragenlijst en bloed-laboratoriumonderzoek; 
  • een screening van het hartritme of een ECG;
  • een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten, inclusief maatregelenoverzicht;
  • een vragenlijst over ziektegeschiedenis, eet- en beweegpatroon en de mentale gezondheid;
  • een 10-jaars risico voor hart- en vaatziekten, inclusief maatregelenoverzicht; en
  • een uitgebreide screening naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, onder andere via een vragenlijst die ziektegeschiedenis, eet- en beweegpatroon en de mentale gezondheid in kaart brengt.

Voor meer informatie kan men terecht bij het apotheekteam van Boots apotheek Loevestein. Geïnteresseerden, die niet als patiënt ingeschreven staan bij Boots apotheek Loevestein, zijn natuurlijk ook van harte welkom voor de gezondheidscheck. Een afspraak maken voor een gezondheidscheck op woensdag tussen 09.00 uur en 14.00. Bel dan naar Jij Gezond® op 052 - 822 9090 of maak online een afspraak via www.jij-gezond.nl.