Skip to content

Link to accessibility

Banner nieuws
«Terug

Gezondheidscheck in Boots apotheek Oisterwijk

Gezondheidscheck in Boots apotheek Oisterwijk

Snel inzicht in je gezondheid

Vanaf 23 juli kan men in Boots apotheek Oisterwijk terecht voor de gezondheidscheck. Wethouder Peter Smit van Gemeente Oisterwijk heeft op donderdag 23 juli om 12.30 uur de primeur.

De Nederlandse zorg is zo ingesteld dat we ziekten en/ of aandoeningen ons laten overkomen om vervolgens gebruik te maken van het zorgstelsel. In andere landen ligt het accent al veel meer op het voorkomen van ziekten en aandoeningen. Bepaalde ziekten en aandoeningen kunnen aantoonbaar tot wel 70% worden voorkomen worden. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking heeft – zonder dit te weten – een te hoge bloeddruk (hypertensie) en 65% een te hoog cholesterol. Dit zijn sluipmoordenaars voor hart- en vaataandoeningen, hersenbloedingen en verslechterde ogen en nieren. Daarnaast bepalen psychische ziekten en aandoeningen steeds vaker het leven van mensen.

Gezondheid kostbaarste bezit

De apotheek, toegankelijk en dichtbij,  is van aantoonbare meerwaarde voor patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars. Voortijdige signalering van ziekten resulteert in snellere behandeling. Dat kan een hoog percentage gezondheidsschade voorkomen. In Nederland worden er momenteel wel risicogroepen opgeroepen voor zogenaamde gezondheids- of preventiechecks, maar naar ‘gezonde' mensen wordt nauwelijks gekeken. Boots apotheek Oisterwijkwil actief bijdragen aan gezondheid én preventie.

Anne-Marie Jacobi - Ditters, apotheker Boots apotheek Oisterwijk:"Ik merk in mijn apotheek dat mensen steeds bewuster met hun gezondheid omgaan om langer en gezonder te leven. Als Boots apotheek kunnen we daarbij ondersteunen. Met de gezondheidscheck kunnen wij klanten inzicht bieden in hun gezondheidssituatie en begeleiden naar mogelijke verbetering. Als de klant dit wenst, wordt er een schriftelijke rapportage aan de huisarts gedaan. De klant krijgt leefstijladvies en wordt indien nodig doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Ik raad iedereen aan hier gebruik van te maken. Gezondheid is immers je kostbaarste bezit."

Professioneel team

De gezondheidscheck wordt afgenomen door een erkende zorgprofessional van Jij Gezond®. De verpleegkundigen staan onder de medische verantwoording van de medisch directeur, een cardioloog. Het medisch team werkt continu aan de hoogste kwaliteit gezondheidschecks in samenwerking met universitaire medische centra. Niet alleen de fysieke gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt, ook de geestelijke gezondheid.

Erik Pas, oprichter Jij Gezond®: "Wij willen mensen die bewust leven, inzicht geven in hun gezondheid en hen helpen om zo lang mogelijk lekker gezond te kunnen leven. Ieder mens wil graag de regie voeren over zijn of haar leven. Inzage in je gezondheid kan enorm helpen om gericht te sporten of te diëten.  Onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen gaan uit van de wensen van onze klanten. Wil iemand oud worden in goede gezondheid, dan zullen zij er alles aan doen om die persoon daarin te begeleiden."

Brons, zilver of goud

De gezondheidscheck  is er al vanaf  €99,-. Er is keuze uit een bronzen, zilveren of gouden gezondheidscheck. Deze check varieert van 30 tot 60 minuten en bestaat, afhankelijk van de gekozen check, uit:

  • een lichamelijk onderzoek, waarbij we de body mass index (BMI) bepalen, de buikomvang en de bloeddruk;
  • een vragenlijst en bloed-laboratoriumonderzoek; 
  • een screening van het hartritme of een ECG;
  • een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten, inclusief maatregelenoverzicht;
  • alle resultaten in een overzichtelijk rapport, samen met een duidelijk individueel advies;
  • een vragenlijst over ziektegeschiedenis, eet- en beweegpatroon en de mentale gezondheid;
  • een 10-jaars risico voor hart- en vaatziekten, inclusief maatregelenoverzicht; en
  • een uitgebreide screening naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, onder andere via een vragenlijst die ziektegeschiedenis, eet- en beweegpatroon en de mentale gezondheid in kaart brengt.

Meer informatie over de gezondheidscheck?

Voor meer informatie kan men terecht bij het apotheekteam van Boots apotheek Oisterwijk. Een afspraak maken voor een gezondheidscheck op donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur? Bel dan naar Jij Gezond® op 052 - 822 9090 of maak online een afspraak via www.jij-gezond.nl.