Skip to content

Link to accessibility

Banner nieuws
«Terug

Alliance Healthcare en Nyenrode bieden poliklinische apothekers programma aan

Alliance Healthcare en Nyenrode bieden poliklinische apothekers opnieuw groeiprogramma aan

Leergang behandelt de veranderende rol van ondernemende apotheker

Op dinsdag 30 januari 2018 gaat de achtste leergang van Pharmacy Management Development Program van start. Het programma is ontwikkeld door Alliance Healthcare en Nyenrode Business Universiteit en is specifiek gericht op de poliklinische apotheek. Uitgangspunt van het programma is de veranderende rol van de ondernemende apotheker.

Het leiderschapsprogramma voor apothekers is een ambitieus, geaccrediteerd leer- en ontwikkelprogramma dat is gericht op persoonlijke ontwikkeling en bedrijfskundige kennis.

Inspelen op de veranderende markt

Het Pharmacy Management Development Program sluit aan op de veranderende context waarin de poliklinisch apotheker van nu werkt. De zorg in Nederland is sterk in ontwikkeling. De grens tussen de intramurale en extramurale farmacie vervaagt. Het volume aan (dure) geneesmiddelen groeit en de marges staan onder druk, mede door een scherper inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Daarnaast hebben apothekers te maken met snelle, en soms moeilijk voorspelbare, veranderingen in wet- en regelgeving. De consument is kritischer en de vele in- en externe stakeholders, met soms tegenstrijdige belangen, vragen vaardigheden van apothekers op het gebied van ondernemerschap, samenwerking, leiderschap en management. Op basis van specifieke vragen vanuit de poliklinisch apothekers in Nederland op deze gebieden, hebben Alliance Healthcare en Nyenrode het programma voor deze doelgroep op maat ontwikkeld.

Van zorgverlener naar zorgverlener én ondernemer

Bart van der Sangen, manager Sales: "Alliance Healthcare Nederland heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van een traditionele groothandel tot één van de belangrijke service providers in de Nederlandse markt. De dienstverlening aan strategische partners en klanten is daarbij steeds centraal blijven staan. De veranderingen in de markt vragen er om dat de rol van de apotheker verandert van uitsluitend zorgverlener naar zorgverlener én ondernemer. Je ziet dat de apotheker in deze opleiding de handvatten daarvoor krijgt aangereikt. Voor de poliklinisch apotheker en de nieuwe dynamiek waarin deze werkt, biedt dit programma absolute meerwaarde op onze dienstverlening aan hen."

Van kennis naar concrete verbeteringen

Raoul Wirtz, Program Manager Executive Programs op Nyenrode Business Universiteit:"De ambitie van Alliance Healthcare sluit perfect aan bij onze Nyenrode uitgangspunten. In onze programma's helpen we (zorg)professionals ondernemender te worden. De kennis die we als business universiteit hebben, vertalen we samen met de deelnemers naar concrete verbeteringen in de apotheek. We werken aan de financiële aspecten van bedrijfsvoering, aan bedrijfsprocessen, maar ook aan klantbeleving en innovatie. Door onze zeer persoonlijke benadering leer je veel van elkaar, en krijg je nog meer inzicht in hoe je beter kunt omgaan met je zwakke punten en hoe je de goede kanten van jezelf kunt versterken."

Meer weten of aanmelden?

De kick off van de tweede leergang voor poliklinische apothekers gaat 30 januari 2018 van start. Er zijn nog enkele plaatsen. Interesse? Stuur dan een mail naar communicatie@alliance-healthcare.nl t.a.v. Annemarie Rozeboom.