Skip to content

Link to accessibility

Kwaliteitsbeleid

Wij vinden dat we verplicht zijn om de beste kwaliteit te leveren. Daarom is het streven naar kwaliteitsverbetering één van onze speerpunten. Iedere klant die een geneesmiddel gebruikt, moet er immers op kunnen rekenen dat de kwaliteit van een geneesmiddel goed is. 

Alliance Healthcare Nederland waarborgt de hoogste kwaliteit in alle fasen van de logistieke en ondersteunende dienstverlening maar ook in de informatievoorziening. Alliance Healthcare Nederland werkt in alle organisatieonderdelen met een kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast staat certificatie hoog op de agenda en werken we volgens Nederlandse en internationale richtlijnen. 

Certificatie 

Alliance Healthcare Nederland hecht veel waarde aan certificatie van de organisatie, omdat we hiermee objectief kunnen aantonen dat we kwaliteit leveren. Dat wordt steeds belangrijker, onder andere voor onze leveranciers en onze klanten. Alliance Healthcare, Alphega apotheek, Boots apotheek, Alloga, en SPITS zijn al jaren gecertificeerd. 

Het realiseren van een kwaliteitszorgsysteem bij individuele Alphega-apotheken en deelnemers van PraQtijkPlus toont aan dat we een gemeenschappelijke visie hebben op klantgericht denken en handelen.

Verankering in de organisatie 

Kwaliteit is een taak voor iedere medewerker van Alliance Healthcare Nederland. Daarnaast hebben we specifieke taken vastgelegd. Voor elk organisatieonderdeel zijn een Quality assurance specialist en een Qualified/ Responsible Person aangesteld. De Quality assurance specialist houdt zich bezig met de processen en met de certificatie daarvan. De Qualified/ Responsible Person is de farmaceutisch verantwoordelijke van de organisatie. Binnen onze apotheken zijn alle beherend apothekers de farmaceutisch verantwoordelijken. 

De Qualified/Responsible Person en de Quality assurance specialist werken intensief met elkaar samen. De Qualified/ Responsible Person stelt vast aan welke farmaceutische eisen de processen moeten voldoen. De Quality assurance specialist werkt deze vervolgens uit en controleert op de uitvoering ervan.