Skip to content

Link to accessibility

EORTC

Alliance Healthcare is in 2011 een samenwerking aangegaan voor vijf jaar met het European Organisation for Research and Treatment of Cancer Charitable Trust (EORTC). Deze organisatie ondersteunt het opzetten van een biobank voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen van kanker. Hiermee wil Walgreens Boots Alliance in vijf jaar tijd, met de gehele groep, vijf miljoen euro inzamelen voor kankerresearch.

Met het ingezamelde geld moet EORTC in staat worden gesteld om een biobank voor de ontwikkeling van onderzoek naar kankerbehandeling mogelijk te maken. Dit moet bijdragen aan het komen tot "personalized medicine" voor colorectale kanker. Ook moet het een platform bieden voor bloedbepaling voor genetische profilering. Colorectale kanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Bovendien is er nog duidelijke winst in te boeken voor de patiënt in termen van genezing en kwaliteit van leven en daarin kan de ontwikkeling van personalized medicine een belangrijke rol spelen.

Meer informatie

Meer informatie over EORTC vind je op www.eortc.org.