Skip to content

Link to accessibility

Boots Pharmaceuticals

Boots Pharmaceuticals is het huismerk van Alliance Healthcare voor geneesmiddelen, vitamines en medische hulpmiddelen, die u zonder recept kunt verkrijgen bij Alphega apotheken en Boots apotheken. 

 

Melden productklachten

Tijdens de productie van alle Boots Pharmaceuticals middelen wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van deze middelen. Indien u toch een klacht heeft over de kwaliteit van een product, stellen wij het op prijs als u dit per email meldt aan Bootspharmaceuticals@Alliance-Healthcare.nlVermeld in uw e-mail in ieder geval de volgende gegevens:

  • Naam en sterkte van het gebruikte product
  • Naam en adres van de apotheek waar u het product heeft gekocht
  • Batch of chargenummer van het gebruikte product
  • Vervaldatum van het gebruikte product
  • Omschrijving van de klacht  
  • Uw naam en telefoonnummer, waarop u overdag bereikbaar bent. Zodat we u, indien nodig, kunnen bellen.

 

Melden bijwerkingen

Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen wordt veel aandacht besteed aan een veilig en effectief gebruik. Desondanks kan het gebeuren dat gebruikers (soms zelfs ernstige) bijwerkingen ervaren. Alliance Healthcare werkt samen met (Europese) overheidsinstanties aan het verzamelen en wetenschappelijk analyseren van deze bijwerkingen met als doel de veiligheid van Boots Pharmaceuticals te bewaken en te verbeteren.

U kunt hieraan meewerken door bijwerkingen die u heeft ervaren bij het gebruik van Boots Pharmaceuticals, te melden via onderstaand formulier. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Meer informatie hierover vindt u in de privacystatement Boots apotheken

Heeft u problemen met het invullen van dit formulier, neem dan contact op met de Technical manager van Boots Pharmaceuticals, bereikbaar via bootspharmaceuticals@alliance-healthcare.nl  of telefonisch via 088 1040 990.