Skip to content

Link to accessibility

Beleid

Het streven naar kwaliteitsverbetering is één van de speerpunten van Alliance Healthcare Nederland. Op de pagina kwaliteit leest u meer over dit kwaliteitsbeleid. Bij MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vindt u informatie over hoe Alliance Healthcare Nederland invulling geeft aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Gezamenlijk voeren wij een strijd tegen kanker door ondersteuning van het European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Hier leest u meer over het EORTC.