Skip to content

Link to accessibility

Banner nieuws

Alphega apotheek Zorgmakelaar en Menzis investeren in therapietrouw

Alphega apotheek Zorgmakelaar en Menzis investeren in therapietrouw

Tweejarige overeenkomst over farmaceutische zorg

De Alphega apotheek Zorgmakelaar is opmaandag 7 september,als eerste onderhandelaar in de markt, tot overeenstemming gekomen met Menzis over de farmaceutische zorg. Belangrijk thema in de overeenkomst is therapietrouw.

Verzekerden van Menzis kunnen door deze afspraken ook in 2016 en 2017 blijven rekenen op farmaceutische zorg bij de Boots apotheken, de Alcura apotheek én bij de zelfstandige Alphega apotheken, wanneer die ervoor kiezen ook met deze overeenkomst mee te doen. De Alphega apotheek Zorgmakelaar heeft, naast Menzis, ook overeenstemming bereikt met VGZ, De Friesland en Zilveren Kruis.

Therapietrouw

Menzis en de bij de Alphega apotheek Zorgmakelaar aangesloten apotheken, die kiezen tot deze afspraken toe te treden, starten met een programma om de ‘therapietrouw' voor patiënten met astma/ COPD te verbeteren. Therapietrouw betekent dat patiënten hun medicijnen op de juiste manier en het juiste moment innemen. Dit programma is met name gericht op jongeren. Het is de eerste keer dat Menzis deze zorg voor haar patiënten inkoopt bij de apotheek.

In de tweejarige overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de Medisch Farmaceutische Beslisregels, waaronder het ‘doelmatigheidsprogramma'. Met het doelmatigheidsprogramma wordt ervoor gezorgd dat de verstrekte medicatie bijdraagt aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.

Alphega apotheek Zorgmakelaar

De Alphega apotheek Zorgmakelaar vertegenwoordigt onder andere Alphega apotheken, Boots apotheken en Alcura apotheek. Onderhandelen met zorgverzekeraars en het beoordelen van contracten is tijdrovend en vraagt bovendien gespecialiseerde kennis en ervaring. Daarom maken steeds meer zelfstandige apothekers gebruik van de Alphega apotheek Zorgmakelaar. Deze zorgmakelaar onderhandelt ten behoeve van de aangesloten apothekers met de zorgverzekeraars. De aangesloten apotheken kunnen vervolgens zelf bepalen of zij willen toetreden tot de gemaakte afspraken. Daarmee profiteren apothekers, zorgverzekeraars en patiënten van de kracht en de kennis van het collectief. Lees meer op www.alphega-apotheek.nl/zorgmakelaar